طناب پلاستیکی یا همان طناب نایلونی از الیاف مصنوعی بنام پلی اتیلن و پلی پروپیلن  ساخته میشوند. مواد اولیه در تولید این طناب از دو نوع درجه یک و دو ( یک ونیم ) تشیل میشود . موائ اولیه درجه یک از پتروشیمی خریداری شده و مواد اولیه درجه دو از بازیافت پلاستیک و نایلون درست میشود.

نخ پلاستیک به دسته‌ای از مواد مصنوعی و یا نیمه مصنوعی گویند که از فرایند بسپارش یا پلیمریزاسیون بدست می‌آیند. پلاستیک‌ها دسته‌ای از بسپارهای افزایشی یا تراکمی هستند. نخ پلاستیک را می‌توان به شکل‌های مختلف درآورد.

طناب 

طناب پلاستیکی یا همان طناب نایلونی از الیاف مصنوعی بنام پلی اتیلن و پلی پروپیلن  ساخته میشوند. مواد اولیه در تولید این طناب از دو نوع درجه یک و دو ( یک ونیم ) تشیل میشود . موائ اولیه ئرجه یک از پتروشیمی خریداری شده و مواد اولیه درجه دو از بازیافت پلاستیک و نایلون درست میشود.

سایز طناب پلاستیکی از 2 میلیمتر شروع و تا 32 میلمیتر ادامه میابد . با افزایش سایز طناب ها به طور معمول وزن هر متر از ان ها افزایش میابد و تعداد رشته های استفاده شده برای تولید آن به صورت تصاعدی افزایش میابد.

متراژ این محصول از 100 متر به صورت یک تکه شروع و تا 500 متر ادامه میابد. دلیل افزایش یا کاهش متراژ طناب سایز آن میباشد، یعنی هرچه سایز آن ها کاهش یاید متراژ آن افزایش میابد و بلعکس.

معمولا بسته بنتدی طناب پلاستیکی در کیسه های 35 تا 40 کیلو گرمی میباشد ، درهر کیسه بین دو تا شش کروپ طناب وجود دارد که این تفاوت رابطه مستقیم با سایز محصول دارد ، یعنی هرچه سایز کاهش یابد تعداد در هر کیسه افزایش میابد .

 

ویژگی های طناب پلاستیکی 

قیمت مناسب

عدم جذب رطوبت و مقاومت در برابر املاح دریایی 

دوام سایشی بالا در مقابل وزن پایین 

مقاوم در برابر مواد شیمایی 

 

 

نخ 

نخ پلاستیک به دسته‌ای از مواد مصنوعی و یا نیمه مصنوعی گویند که از فرایند بسپارش یا پلیمریزاسیون بدست می‌آیند. پلاستیک‌ها دسته‌ای از بسپارهای افزایشی یا تراکمی هستند. نخ پلاستیک را می‌توان به شکل‌های مختلف درآورد.

عمدتاً پلاستیک ها برای عرضه به بازار به مواد کمکی متعددی از قبیل مواد ضد بلوک، آنتی‌اکسیدان‌ها، عوامل ضدشکاف مانند پلی‌بوتادین‌ها، پایدارکننده‌های گرمایشی، لغزنده‌کننده‌ها، رنگ‌ها و تأخیراندازهای شعله‌وری از قبیل آنتمران آغشته می‌کنند. پس از دفع پلاستیک به صورت زباله، هر یک از این مواد می‌تواند در اثر حرارت غذا با مواد غذایی وارد واکنش شیمیایی شود.