آب چسب کرافت

نوار چسب قهوه ای ( آب چسب ) نوعی نوار است که از کاغذ قهوه ای ساخته شده است . یک سمت آن دارای چسب خشک شده است که شما برای آماده سازی نوار برای استفاده ٬ باید آن را خیس کنید ( مانند این که شما درب یک پاکت نامه را برای بستن آن […]

ادامه مطلب