نایلون حبابدار چیست ؟

انواع مختلفی از نایلون تاکنون تولید شده است  که شناخته شده ترین مدل آن نایلون حبابدار و ضربه گیر می باشند ،از لحاظ ساختاری و شکل ، نایلون حبابدار با دیگر نایلون ها بسیار تفاوت دارد. نایلون ضربه گیر، تعدادی حباب ها برجسته در کل سطح خود دارد که همین حباب ها تا حد زیادی فشار ضربه را از […]

ادامه مطلب